Apie

Šventosios seniūnijos bendruomenės pagrindiniai tikslai – vienyti Šventosios gyventojus, rūpintis Šventosios seniūnijos gyventojų gerove, skatinti seniūnijos plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant seniūnijos plėtros planus bei programas. Tuo tikslu siekti narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo tenkinant viešuosius interesus.

Šventosios seniūnijos bendruomenė įsikūrė 2013 metais.

Misija
Skatinti ir palaikyti vietines Šventosios seniūnijos žmoniu iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse numatytose įstatuose.

Veiklos sritys: socialinė, kultūrinė, edukacinė, gamtos apsaugos, verslo. Kas dvejus metus renkamas pirmininkas ir taryba, kurią sudaro 7 asmenys.

Pirmoji bendruomenės taryba

Pirmoji bendruomenės taryba

Theme by Anders Norén