Heraldika

Sventosios-herbasVeliava+

Turint galvoje Šventosios miesto atsiradimo laiką ir čia kurto jūrų uosto tikslus, pasirinktas raudonas tristiebis laivas sidabriniame (baltame) lauke (vandenyje). Raudona ir balta priklauso senajai Lietuvos heraldikai, kartu yra ir anglų nacionalinės spalvos (baltoje vėliavoje raudonas kryžius, simbolizuojantis šio krašto globėją Šv. Jurgį). Jos turi priminti uosto kūrėjus, senus Lietuvos ryšius su Anglija. Kita vertus, kalbant apie Šventąją, pirmiausia ji asocijuojasi su uostu, kuriame dar ir burlaiviai buvo statomi. Dėl to atkurtame herbe vaizduojamas ne plaukiantis su pakeltomis burėmis, o tristiebis laivas su nuleistomis burėmis (suvyniotomis prie skersinių), kitaip sakant, stovintis uoste, atplaukęs į uostą. Šventosios herbo etaloną, sukurtą dailininko Petro Barono, Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2008 m. balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas herbą 2008 m. birželio 4 d. patvirtino dekretu Nr. 1K-1367. Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkas prie Respublikos Prezidento Edmundas Rimša. Lietuvos heraldikos komisija prie Respublikos Prezidento patvirtino Šventosios vėliavą ir Šventosios seniūnijos antspaudą sukurtą dailininko Petro Barono, aprobavo 2008 m. balandžio 17 d. ir patvirtino Lietuvos Respublikos Prezidentas 2008 m. birželio 4 d.

 

Theme by Anders Norén