Himnas

Himno Kompozitorius Ramūnas Tamošauskas, žodžiai Vidmantės Jasukaitytės, himno pristatymas įvyko 2011 m. Žvejų šventės metu ir Palangoje – rugsėjo 17 d. Himną atliko – Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistas – Mindaugas Rojus

Šventas krantas

Vėl mazgojasi vakaras kojas,-
O naktis jas nušluosto plaukais
Vinguriuojanti upė Šventoji
Sidabrinėmis pievom, laukais.
Sklaidos dūmas ir žvaigždės nubunda
Žėri jūra karoliais žvynų
Tik gelmė nenurimsta ir dunda
Tarp žvaigždynų ir vandenų.

Priedainis
Šventas krantas, šventos bangos,
Šventos seno žvejo rankos,
Kurios atveria kas kartą
Šių šventų namų duris.
Šventas mūsų senas žodis,
Kuris tiesų kelią parodys
Lyg audringą šaltą naktį
Gimto kranto švyturys.

Jūros raitelis viesulu joja,
Auksu plakasi žuvys tinkluos,
Kartos čia ir likimai kartojas
Šios istorijos vingiuos akluos,
Čia gyvenom, čia ašaras braukėm,
Gynėm krantą ir skalsą namų,
Tarsi gintarus kūdikius glaudėm
Prie širdies nuo visų svetimų.

 

Priedainis
Šventas šitos žemės balsas
ventas jūros paukštis baltas
Ir šventa prieš saulės laidą
Ketera bangos balta Šventas šis dangus, o rytas Šventos durys atidarytos,
Pro kurias palinkus žiūri Saulė-motina šventa.

Priedainis
Šventa jūra ,šventas kelias,
Šventas, kurs parpuolęs kelias,
Ir nors klupdamas, bet eina
Į gimtų namų duris.
Šventas mūsų senas žodis,
Kuris tiesų kelią parodys,
Lyg audringą šaltą naktį
Gimto kranto švyturys.

Šventas krantas, šventos bangos,
Šventos seno žvejo rankos
Kurios atveria kas kartą
Šių šventų namų duris.
Šventas mūsų senas žodis,
Kuris tiesų kelią parodys
Lyg audringą šaltą naktį
Gimto kranto švyturys.

Theme by Anders Norén